ชุมชนสัมพันธ์

1. ขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ/สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ/คุณวรากร(ทัย) TV.5 ทีมงานสื่อมวลชนจังหวัดชัยภูมิ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มข้าวบุญ/ข้าวตรานาคแดง

2. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว และเปิดแพรคลุมป้ายข้าวตรานาคแดง ในวันที่ 3 ค่ำ เดือน 3 ปี 2558 (ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558)

3. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อบำบัดเบาหวาน, อัมพฤกษ์, ผู้สูงอายุและเด็กตามโครงการฯ

4. ทีมงานข้าวอัศจรรย์ มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง ให้กับชมรมกีฬาตำบลโพนทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้นักกีฬาเยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ

5. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน ข้าวอัศจรรย์ ร่วมกันฝึกสอน คณะนักศึกษาที่มาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กศน. ต.โนนสำราญ ต.ในเมือง ต.นาฝาย ต.บ้านเล่า ฯลฯ

6. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน มอบ ข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง แด่ พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ญาติธรรมที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรม ร่วม ๓๐๐-๕๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๙ เมษายน ๕๗ และระหว่างวันที่ ๑๖ พค. ๕๗ ถึง ๒๔ พค. ๕๗ ที่วัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านหนองไผ่ล้อม ต.กุดตุ้ม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

7. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน เลี้ยงข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง แก่นักเรียนและคณะครู โรงเรียนโพนทองพิทยา ตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

8. ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ตำบลโพนทองและทีมงาน มอบข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์…ตรานาคแดง พร้อมทั้งข้าวสาร และปัจจัย แก่คุณตาและยายบุญ เนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้ ณ บ้านโพนทองพิทยา ตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

9. ทีมงานข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง ทอดผ้าป่า ณ วัดทุ่งสว่าง บ้านโพนทอง

10. ทีมงาน “ข้าวอัศจรรย์ ตรานาคแดง” ร่วมแสดงพลังเพื่อรางรถไฟสายใหม่ของชัยภูมิ

11. ต้อนรับทีมผู้ว่าฯ พาปั่นจักรยานเที่ยวชัยภูมิ

12. ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่

13. วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับมูลนิธิสว่างคุณธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

14. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ร่วมงานทิ่งกระจาดแจกทาน กับมูลนิธิสว่างคุณธรรม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

15. ถวายข้าวกล้องงอกผง…ชงดื่ม…อัศจรรย์ ตรานาคแดง แด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ญาติธรรมที่เข้าร่วมงานปริวาสกรรม ณ วัดป่าหนองไผ่ล้อม

16. สมาชิกเครือข่ายข้าวตรานาคแดง แบ่งกลุ่มรับการตรวจแปลงนาข้าวอินทรีย์ จากกรรมการตรวจแปลง ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 12 มีนาคม 2561

17. สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้ห้องสมุดพูดได้ ของโรงเรียนโพนทองพิทยา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เมื่อ 6 กรกฎาคม 61