ติดต่อเรา

ผลิตโดย:วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมการตลาด ต.โพนทอง
ที่ตั้ง:230/5-7 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ช่องทางการติดต่อ

044-854154

089-710-9194 (+66 897109194), 085-419-2489 (+66 854192489), 098-159-3982 (+66 981593982)

gonkham368@gmail.com
ผู้ผลิต ข้าวนาคแดง
gonkham. หรือ หรือ