ประสบการณ์ตรงจากผู้รับประทาน

๑. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับโรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน

๒. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับโรคลำไส้อักเสบ และเป็นแผลตกสะเก็ดที่เท้าเรื้อรัง

๓. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งครอบครัว

๔. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง ช่วยฟื้นฟูอาการต่างๆหลังผ่าตัดใหญ่

๕. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน

๖. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับผู้ป่วยมะเร็งโพรงมดลูก

๗. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับโรคปลายประสาทอักเสบ

๘. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับโรคปลายประสาทอักเสบ

๙. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับโรคมือชา

๑๐. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับคนที่เป็นแผลจากโรคเบาหวาน

๑๑. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับคนเป็นโรคอ่อนเพลียแบบหาสาเหตุไม่พบ

๑๒. ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง กับคนมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย