เกร็ดความรู้

การดูดซึมน้ำในช่วงการงอกของเมล็ดพันธุ์