ผู้ผลิตภัณฑ์ข้าวนาคแดง

ประสบการณ์ตรงจากผู้รับประทาน

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับโรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับโรคลำไส้อักเสบ และเป็นแผลตกสะเก็ดที่เท้าเรื้อรัง

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับผู้ป่วยที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียทั้งครอบครัว

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
ช่วยฟื้นฟูอาการต่างๆหลังผ่าตัดใหญ่

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดัน

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับผู้ป่วยมะเร็งโพรงมดลูก

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูก

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับโรคปลายประสาทอักเสบ

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับโรคมือชา

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับคนที่เป็นแผลจากโรคเบาหวาน

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับคนเป็นโรคอ่อนเพลียแบบหาสาเหตุไม่พบ

ข้าวกล้องงอกผงชงดื่มตรานาคแดง
กับคนมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย

เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  กระทรวงสาธารณสุข

 • มผช.1068/2558
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • เลขที่ ฮล.ชย. 009/2561
  มาตรฐานอาหารฮาลาล

 • กษ 09 4400 2552 5836001
  มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย

 • Good Manufacturing Practice

 • อาหารเจ

 • โอทอป
  “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

 • Reduce Energy

 • Chaiyaphum Brand

 • Community Enterprise Promotion