ข้าวเหนียว กข.6 | Glutinous Rice 6

ประวัติความเป็นมา

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดกลายพันธุ์โดยรังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวมะลิ 105 แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและสถานีทดลองข้าวพิมาย จากการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์ในข้าวข่วงที่ 2 นำไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ประเทศไทยที่ค้นคว้าได้โดยใช้วิธีชักนำพันธุ์พืชให้เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร
 • ไวต่อช่วงแสง
 • ทรง กอ กระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
 • อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 21 พฤศจิกายน
 • ระยะฟักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์
 • เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.2x7.2x1.7 มิลลิเมตร
 • คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6

 1. ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
 2. คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
 3. ลำต้นแข็งปานกลาง
 4. ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
 5. คุณภาพการสีดี

สรรพคุณประโยชน์ของข้าวเหนียว กข 6

 1. เป็นอาหารร่าเริง ทำให้สมองสงบคลายเครียด กินแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย
 2. เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของกระเพาะอาหาร
 3. ชะลอการแก่ก่อนวัยและความเสื่อมถอยของร่างกาย
 4. ช่วยขับลมในร่างกาย
 5. สร้างเม็ดเลือด ทำให้เม็ดเลือดสมบูรณ์
 6. ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ
 7. ป้องกันปัญหาวุ้นนัยน์ตาเสื่อม

ที่มา:  กรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น, โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จ.ลำพูน